KWR rapport - KWR 2021.015

Bloembollenteelt Waterproof Experimentele resultaten

Rapporten

De bollenteelt in Nederland is een intensief gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten, en draagt daarmee bij aan de verminderde kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater waardoor Kader Richtlijn Water (KRW) doelen niet gehaald worden. Aan vullende maatregelen zijn nodig om te komen tot een betere (oppervlakte) waterkwaliteit waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht komen. Dit kan door waterstromen op het erf te behandelen met technologie waarbij de gewasbeschermingsmiddelen verwijderd worden. Waterstromen zoals spoelwater van de bollen, water uit het dompelbad, water uit de spuitmachines.
Middels laboratoriumtesten is beoordeeld welke technologie een gewenste mate van afbraak of verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen (GBMs) kan bereiken. Dit rapport beschrijft de opzet en resultaten van de laboratoriumtesten.
Naar aanleiding van een technologiescreening (rapport KWR 2021.014) zijn enkele technologieën geselecteerd voor het uitvoeren van bench scale testen in het laboratorium. Deze zijn beoordeeld op het verwijderingsrendement van gewasbeschermingsmiddelen bij verschillende operationele instellingen. Voor de testen is gebruik gemaakt van Referentiewater (rapport KWR 2021.014). Het referentiewater bevat gewasbeschermingsmiddelen die representatief zijn voor gebruik binnen de bloembollenteelt, in representatieve concentraties en een matrix zoals ook gevonden wordt op bollenteelt bedrijven. Verdund referentiewater vertegenwoordigt verdunde stromen op het erf zoals spoelwater, regenwater wat via het erf afspoelt of een bezinkbassin. Geconcentreerd referentiewater vertegenwoordigt geconcentreerde stromen zoals dompelbadwater, water van een schuimbad of spuitvloeistof.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?