Rapport i.s.m. derden

Jaarrapportage 2020 TKI Watertechnologie

Rapporten

“In de toekomst kijken – Stelt u zich eens voor …. een toekomst waarbij u niet dagelijks 120 liter drinkwater het riool inspoelt, maar waarin u water en warmte zoveel mogelijk hergebruikt, het door u gebruikte water gescheiden wordt ingezameld en behandeld, en waaruit stikstof en fosfaat worden teruggewonnen en biobased materialen en eiwitten worden geproduceerd. Een systeem dat volledig is geautomatiseerd en real-time wordt gemonitord om te voorkomen dat uw gezondheid risico loopt, dat universeel toepasbaar is, ongeacht waar u woont of hoe hoog uw inkomen is, en dat ook voor lage-inkomenslanden beschikbaar is.
Stelt u zich eens voor… een toekomst waarbij meerdere problemen op het gebied van waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit tot het verleden behoren.
Watertechnologie en innovatie: dat is zowel de rode draad in mijn werkende bestaan als dat in het TKI Watertechnologie. Binnen het TKI werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen aan slimme en innovatieve oplossingen voor maatschappelijk relevante uitdagingen. En dat er een toenemende behoefte is aan onze watertechnologische oplossingen merkten we in 2020 des te meer. Drinkwaterbedrijven en waterschappen besloten de handen ineen te slaan om aan oplossingen te werken voor watertekorten: de watertransitie. Nieuwe onderzoeksorganisaties benaderden ons om aan te sluiten bij ons TKI. We zijn gestart met de uitvoering van de kennis- en innovatieagenda’s om te komen tot een water-robuust en klimaatbestendig Nederland in 2030 en 2050. Het watertechnologie-bedrijfsleven liet zich niet remmen door coronamaatregelen en bleef investeren in de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. In plaats van dagdromen over de toekomst zijn we er mee aan de slag gegaan.
“We vergroten op een duurzame manier ons verdienvermogen” zei minister Hoekstra begin september 2020, toen hij met zijn collega Wiebes de plannen voor het Nationaal Groeifonds presenteerde. Als watertechnologen gaan we die uitdaging aan, sterker nog, we zijn al begonnen! Doet u met ons mee?
Walter van der Meer, Voorzitter bestuur TKI Watertechnologie”

(Citaat: Pronk, G.J., Bosma, A., van der Meij, J., Hummelen, A.M. – Jaarrapportage 2020 TKI Watertechnologie (2021))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?