Vakblad artikel

Risico's en kansen bij behoud en herstel van basenrijke trilvenen

Artikelen

“Basenrijke trilvenen behoren tot de meest soortenrijke Natura 2000-habitattypen van Nederland, maar ook tot de meest bedreigde. De Levende Natuur presenteert in dit nummer recent onderzoek naar de factoren die bepalend zijn voor behoud en herstel. In dit inleidende artikel leggen we uit hoe trilvenen in de laagveenmoerassen van Laag-Nederland ontstaan, waar ze voorkomen en waarom ze zo belangrijk zijn, maar ook waarom verminderde kwel van grondwater, slechte kwaliteit van het oppervlaktewater en hoge stikstofdepositie zo’n probleem zijn. Tegelijkertijd zijn er ook kansen voor behoud en herstel en onverwachte successen.”

(Citaat: Kooijman, A., Cusell, C., Aggenbach, C.J.S., van Dijk, G. – Risico’s en kansen bij behoud en herstel van basenrijke trilvenen – De Levende Natuur 122(2021)3, p.80-83)

Heeft u een vraag over deze publicatie?