Vakblad artikel

Een studie naar mogelijke effecten op de RWZI door oplossen vetblokkades

Artikelen

“Samengeklonterd vet leidt vaak tot problemen in het riool en de RWZI. Middelen als Microcat®- BioPoP zijn ontwikkeld om het vet biologisch af te breken en dergelijke problemen te voorkomen. Er is onderzocht of het toepassen van een dergelijk middel geen negatieve effecten heeft voor de zuivering van afvalwater. Uit de labtesten bleek dat er inderdaad geen negatieve effecten te verwachten zijn bij toepassing in het afvalwater.
Vetten (vet, olie en smeermiddelen, in het Engels vaak afgekort als FOG; fat, oil and grease) worden uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld horeca, bedrijven en huishoudens, op het riool geloosd. Dit vet kan samenklonteren en zich afzetten op pompgemalen en in het riool, zoals te zien is in afbeelding 1. Als dit leidt tot verstopping of uitval van systeemonderdelen kan dit gepaard gaan met hoge (maatschappelijke) kosten. Deze problemen doen zich overigens niet alleen voor door lozing door horeca of bedrijven, maar kunnen in de gehele riolering optreden. Het aandeel van individuele huishoudens en vergunningsvrije, kleine horeca in de totale vetbelasting op de gemeentelijke riolering is aanzienlijk, en de bron is vaak moeilijk te herleiden. Er worden preventieve maatregelen genomen om vetlozing op het riool te voorkomen, zoals bewustwordingcampagnes, het plaatsen van vetafscheiders en het inrichten van voldoende vetinzamelpunten. Als er ondanks deze maatregelen toch problemen met vet ontstaan, kunnen die worden verholpen door het ‘oplossen’ van deze vetophopingen in het riool, bijvoorbeeld met Microcat®-BioPoP. De vraag is daarbij of een dergelijk product ook effecten heeft op de bedrijfsvoering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.”

(Citaat: van den Brand, T.P.H., Muñoz Sierra, J.D., Roest, K., Sjerp, A., Poelstra, A. – Een studie naar mogelijke effecten op de RWZI door oplossen vetblokkades – H2O-Online (2021)11 juni)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?