Vakblad artikel

Teloorgang én ontwikkeling van trilveen in de Nieuwkoopse Plassen

Artikelen

“In de afgelopen jaren is een van de laatste stukjes goed ontwikkelde trilveenvegetatie in West-Neder- land verdwenen. Tegelijkertijd leidde herstelbeheer in hetzelfde gebied op kleine schaal tot de ontwikkeling van nieuwe trilveenvegetaties. In dit artikel bespreken we deze beide ontwikkelingen, de achter-
liggende oorzaken en kansen voor toekomstig behoud en herstel van dit gebied.”

(Citaat: van Dijk, G., Stofberg, S.F., Mandemakers, J., van Schie, M., et.al. – Teloorgang én ontwikkeling van trilveen in de Nieuwkoopse Plassen – De Levende Natuur 122(2021)3, p.88-93)

Heeft u een vraag over deze publicatie?