Vakblad artikel

De Ketenverkenner van de Kennismpuls Waterkwaliteit: biociden, microplastics en consumentenproducten

Artikelen

“In het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit wordt voor drie stofgroepen in kaart gebracht hoe ze de waterkwaliteit beïnvloeden. Beschikbare kennis wordt verzameld, vragen van waterbeheerders worden opgehaald en relevante kennisleemtes worden geïdentificeerd en waar mogelijk ingevuld. Waar nodig worden mogelijke maatregelen die emissies naar het watermilieu kunnen verminderen geïnventariseerd. De beschikbare kennis blijkt verspreid aanwezig, wat het samenbrengen ervan voor gebruik door waterbeheerders zinvol maakt. Dit toont dat het nog grotendeels onbekend is in welke mate deze stofgroepen de waterkwaliteit beïnvloeden. De beschikbare gegevens worden gebruikt om verdere onderzoeksvragen te prioriteren.”

(Citaat: Moermond, C., van den Broeke, J., ter Laak, T.L., Roessink, I., Roex, E. – De Ketenverkenner van de Kennismpuls Waterkwaliteit: biociden, microplastics en consumentenproducten – H2O-Online (2021)31 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?