KWR rapport - PCD 1-4-2021 (februari 2021)

Hygiënecode Drinkwater. Deel 4: Opslag, transport en distributie

Rapporten

De voorliggende uitgave van de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’ (in dit document verder aan te duiden als ‘Hygiënecode’) beschrijft de door de drinkwaterbedrijven en -laboratoria in Nederland onderschreven richtlijnen voor de beheersing van de hygiënische veiligheid van drinkwater tijdens opslag, transport en distributie. Deze praktijkcode wordt gehanteerd samen met de ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 1: Algemeen’ [12].
Editie – Deze Hygiënecode betreft de vijfde editie. De vorige edities verschenen in respectievelijk 2002 [24], 2010 [7], 2016 [1] en 2019 [2]. De vierde editie van de Hygiënecode is als uitgangspunt genomen voor de totstandkoming van deze vijfde editie. De volgende belangrijkste wijzigingen worden genoemd.
Door de begeleidende projectgroep (zie onder) is de volledige tekst van de eerste editie doorgenomen en kritisch tegen het licht gehouden met als opbrengst dat waar nodig ‘de puntjes op de i zijn gezet’, mede op basis van de stand der techniek en de actuele publiek- en privaatrechtelijke regelgeving.
Deze ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’ vormt samen met de ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 1: Algemeen’ [12] een naslagwerk, waarin wordt beschreven hoe de microbiologische en chemische veiligheid van drinkwater tijdens opslag, transport en distributie kan worden gewaarborgd. De praktijkcode is opgezet als een integraal systeem voor kwaliteit- en risicobeheersing, bestaande uit vijf basisonderdelen: – degelijke infrastructuur; – preventieve bedrijfsvoering (met name door hygiënisch werken); – gevoelig detectiesysteem voor verontreinigingen en afwijkingen; – effectief correctiesysteem voor verontreinigingen en afwijkingen; – periodieke inventarisatie en evaluatie van risico’s.
De richtlijnen zijn samengevat in een werkboekje [16] voor de medewerkers van drinkwaterbedrijven en aannemers (PCD 1-7 [16]), die in de praktijk directe invloed hebben op de hygiëne tijdens het transport en de distributie van drinkwater. Voor de opslag wordt verwezen naar het werkboekje op het gebied van de bereiding van drinkwater (PCD 1-6) [54].
Behalve de bovengenoemde PCD 1-1 ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 1: Algemeen’ wordt in het Voorwoord van deze praktijkcode ook de PCD 3 [21] voor drinkwaterleidingen buiten gebouwen genoemd. In 2021 wordt een project uitgevoerd waarbij de verschillende praktijkcodes op het gebied van het transport en distributie van drinkwater beter op elkaar zullen worden afgestemd: dubbelingen zullen worden weggelaten en er zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van verwijzingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?