Rapport i.s.m. derden

Deltafact Kennisimpuls Waterkwaliteit - Biociden

Rapporten

Dit Deltafact gaat over de relevantie van biociden voor de waterkwaliteit. Het bundelt de huidige kennis met betrekking tot biociden, en benoemt kennisleemtes. Het uiteindelijke doel is dat waterbeheerders weten welke maatregelen ze het beste kunnen treffen om de emissies van biociden naar het water te verminderen. Biociden zijn producten met chemische stoffen om schadelijke organismen te bestrijden. Denk aan virussen, bacteriën, schimmels, algen, insecten, mieren, muggen en muizen.
“Deze Deltafact is een product van de Ketenverkenner, een project onder de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK). In de KIWK , werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten samen om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. In het programma wordt bestaande en nieuwe kennis bijeen gebracht en (beter) toepasbaar gemaakt voor de praktijk door een samenwerkings-verband tussen Deltares, KWR, RIVM en WENR. Het doel van de ketenverkenner is om kennis op het gebied van waterkwaliteit samen te brengen en beschikbaar te maken binnen de watersector. Het doel van de ketenverkenner is om voor een aantal geselecteerd stofgroepen een aantal aspecten in kaart te brengen, met als uiteindelijk doel om de emissies naar het watermilieu te reduceren.”

(Citaat: Wezenbeek, J., Roessink, I., van den Berg, S., ter Laak, T.L., Pronk, T.E. – Deltafact Kennisimpuls Waterkwaliteit – Biociden – Versie 1 – STOWA (maart 2021))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?