KWR rapport - KWR 2021.046

Toxiciteit Lithium

Rapporten

Lithium kent uiteenlopende toepassingen, waaronder in batterijen voor kleine apparaten zoals telefoons, elektrische auto’s, in de glas- en keramische industrie (US EPA USGS, 2021) en voor de behandeling van psychische klachten (Farmacotherapeutisch kompas 2021). Naar aanleiding van de plannen om lithium te winnen in het Rijnstroomgebied in de omgeving van Karlsruhe, heeft RIWA behoefte aan informatie over de potentiële impact op de waterkwaliteit van de Rijn, waaronder de risico’s van lithium in de Rijn voor de drinkwatervoorziening. KWR is gevraagd om een beknopte toxicologische beoordeling voor lithium in drinkwater uit te voeren. In deze notitie wordt kennis over blootstelling aan en toxiciteit van lithium en mogelijkheden voor drinkwaterzuivering samengevat, en een voorlopige gezondheidskundige richtlijn geschat. De risico’s van andere verontreinigingen die door het winnen van lithium in de Rijn terecht zouden kunnen komen worden in deze notitie niet besproken

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?