Vakblad artikel

Kennisimpuls Waterkwaliteit met stagnatie doorbreken

Artikelen

“In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken overheden en kennisinstituten samen om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat is nodig omdat de gunstige ontwikkeling van de waterkwaliteit stagneert; het Planbureau voor de Leefomgeving gaf eerder dit jaar aan dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water lang niet overal worden gehaald.”

(Citaat: Verweij, W., Bloem, J., Vliet, M. van, Loon, A. van en Swartjes, F., – Kennisimpuls Waterkwaliteit met stagnatie doorbreken – Land en Water (2020)11, p.18-19)

In dit artikel zetten de auteurs de aanleiding en achtergronden van het KIWK-project Grondwater uiteen en gaan ze dieper in op de onderzoeksactiviteiten die in dit project plaatsvinden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?