Publieksmedia

Interview D. van den Heuvel, J. Ulen en T.C.G.W. van Dooren - Water voor later - Waterplan in de maak

Artikelen

“In Brabant hebben we een bijzondere band met het water en het land. Van oudsher hadden bescherming tegen te hoge rivierpeilen en dijkdoorbraken prioriteit. De laatste tijd hebben we ook meer te kampen met regenbuien die de straten en akkers blank zetten.
En, nog belangrijker misschien: we weten dat het water niet alleen onze vijand is; maar óók onze vriend. Steeds vaker hebben we last van wekenlange hitte en droogte. We willen dus niet alleen graag droge voeten houden, maar willen ook het water dat valt, opslaan voor later. In twee etappes (in deze editie en in nummer 43) delen we vijf inspirerende voorbeelden van een aanpak. Hoe ingewikkeld soms ook.”
“Restwater suikerbieten lest dorst van glastuinbouw. Genoeg water is voor tuinders in de glastuinbouw noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend. De nabije suikerbietenfabriek en een ondergrondse wateropslag bieden uitkomst in Dinteloord. Beschikbaarheid van betrouwbaar zoet water van hoge kwaliteit was lastig voor glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland. De aanvoer van zoet oppervlaktewater naar het gebied is beperkt. Het grondwater in het gebied is brak en wordt niet van nature aangevuld. Ondanks dat al het hemelwater werd opgevangen in bassins, dreigde een fors watertekort in droge perioden.”

(Citaat: Interview D. van den Heuvel, J. Ulen en T.C.G.W. van Dooren – Water voor later – Waterplan in de maak – www.publicaties.brabant.nl (2021)editie nummer 42)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?