Rapport i.s.m. derden - STOWA 2021-03

Opties binnen Waterwijzer Landbouw in 2020: Van WWL-tabel 2.0. 0 tot maatwerk met WWL-regionaal

Rapporten

“In dit rapport beschrijven we de verschillende onderdelen binnen Waterwijzer Landbouw (WWL) die in de loop van 2020 beschikbaar zijn gekomen. Dit betreft de vernieuwde WWL-metarelaties (versie 2.0.0) die naast de oudere versies kunnen worden gebruikt en vooral voor zandgronden realistischer resultaten opleveren tot en met de voorbeeldtoepassingen met de maatwerktool WWL-regionaal.
Waterwijzer Landbouw is het instrumentarium waarmee voor waterbeheerders en agrariƫrs een reproduceerbare kwantificering verkregen wordt van het effect van bijvoorbeeld waterhuishoudkundige maatregelen of klimaatverandering op landbouwkundige opbrengsten. Deze effecten worden uitgedrukt in termen van indirecte en directe effecten waarbij de directe effecten verder zijn uitgesplitst naar aandeel in droogte-, zuurstof- en/of zoutstress. Het betreft niet alleen langjarige gemiddelde resultaten voor landbouwopbrengst maar ook resultaten voor individuele weerjaren.
Veranderingen in hydrologische condities kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. Waterwijzer Landbouw kan het effect van dergelijke veranderingen op landbouwschade inschatten, maar kan ook worden gebruikt voor het optimaliseren van de waterhuishouding op zowel lokale, regionale als nationale schaal. Ondanks dat Waterwijzer Landbouw is gebaseerd op complexe processen in het bodem-water-plant-atmosfeer systeem, is het toch eenvoudig toepasbaar.”

(Citaat:Mulder, M., Dik, P., Heinen, M., Bartholomeus, R.P., van Dam, J., Hack-ten Broeke, M. – Opties binnen Waterwijzer Landbouw in 2020: Van WWL-tabel 2.0. 0 tot maatwerk met WWL-regionaal – STOWA 2021-03 – ISBN: 978.90.5773.929.3 (2021))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?