Publieksmedia

KWR project in het nieuws - "Waterkwaliteit snel in beeld": mobiele opstelling meet betrouwbaar in de praktijk

Artikelen

“Door toenemend waterhergebruik in de glastuinbouw is er een steeds grotere behoefte om snel informatie te krijgen over de waterkwaliteit. Dat is van belang om in te kunnen grijpen in de water- en nutriëntenvoorziening van de planten en de waterzuivering. Het project ‘Waterkwaliteit snel in beeld’ richt zich op de ontwikkeling van hierop toegesneden meetmethodes en –concepten, waarmee de waterkwaliteit snel kan worden bijgestuurd.
Randvoorwaarde was dat een opstelling kon worden gerealiseerd met bestaande sensoren, die eenvoudig en op relatief korte termijn zijn toe te passen in de praktijk. Binnen dit onderzoek is hiervoor een eenvoudige mobiele opstelling ontworpen.”

(Citaat: Bonnet, J., van der Wurff, A. – KWR project in het nieuws – “Waterkwaliteit snel in beeld”: mobiele opstelling meet betrouwbaar in de praktijk – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2021)10 maart)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?