Publieksmedia

KWR project in het nieuws - Project AquaConnect: zelfvoorzienend worden in zoetwatervoorziening

Artikelen

“De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een bedrag van ruim vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Hierachter steekt een omvangrijk consortium van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partijen. Zij zetten zich in voor het hergebruik van afvalwater en brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën. Vanuit het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof is door Stichting Kennis in Je Kas (KijK) een bijdrage toegezegd aan dit project.
Het totale budget voor AquaConnect is ongeveer zes miljoen euro, want bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dragen € 2 miljoen bij. In het onderzoeksprogramma staan oplossingen centraal waarmee Nederland en ook andere deltagebieden zelfvoorzienend kunnen worden in zoetwatervoorziening. Dan kunnen in de toekomst zoetwatertekorten als gevolg van ernstige droogte worden voorkomen. Programmaleider is professor Huub Rijnaarts, hoofd Milieutechnologie bij Wageningen University & Research. Hij licht het onderzoeksthema toe. “In tijden van droogte is een tekort aan water desastreus. Onze oplossing is dat wij water van een goede kwaliteit en met voldoende beschikbaarheid maken. Om dat te bereiken, hebben we technologieën nodig. Dat zijn filtertechnieken en elektrodialyse. Door die twee te combineren kunnen we het water van goede kwaliteit maken, op maat voor de verschillende gebruikers.””

(Citaat: Wagner, T. – KWR project in het nieuws – Project AquaConnect: zelfvoorzienend worden in zoetwatervoorziening – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2021)12 maart)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?