Publieksmedia

KWR project in het nieuws - Start project Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector

Artikelen

“Gebruik van effluent water (afvalwater van de rioolzuiveringsinstallatie) is een belangrijke optie voor de gietwatervoorziening van de glastuinbouw. Een eerder project heeft laten zien dat effluent water goed is op te werken tot veilig gietwater. Recent is een project gestart waarin wordt onderzocht hoe de kwaliteit van dit gietwater kan worden geborgd. Dit om risico’s voor gewas en volksgezondheid te voorkomen én om gebruik geaccepteerd te krijgen binnen de gehele keten.
Hergebruik afvalwater actueel De gietwatervoorziening staat mede door klimaatveranderingen steeds meer onder druk. Daarom wordt gezocht naar alternatieve gietwaterbronnen. Daarnaast is er een wens om in de regio meer circulair om te gaan met water en de kansen van het hergebruiken van afvalwater in de regio serieuzer te onderzoeken. Overheden willen werken aan een situatie waarin het gezuiverde, zoete afvalwater zoveel mogelijk wordt hergebruikt en hiermee tevens minder zoet water naar zee wordt gebracht. Een optie zou kunnen zijn om het gezuiverde afvalwater te gebruiken in de glastuinbouw als alternatieve waterbron.”

(Citaat: Schoenmakers, M. – KWR project in het nieuws – Start project Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2021)10 maart)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?