Publieksmedia

KWR project in het nieuws - Innovatieproject Ontwikkeling virussensor van start

Artikelen

“De glastuinbouw heeft als ambitie een nagenoeg nulemissie in 2027. Lozing kan nodig zijn omdat bedrijven niet kunnen uitsluiten dat het water pathogene virussen bevat. Ook in geval van twijfel zal het risico niet worden genomen en zal uit voorzorg het water worden geloosd. Telers hebben behoefte aan een ‘real time’ meting of het water besmet is door virussen. Binnen een recent gestart project wordt een biosensor ontwikkeld voor de detectie van virus in water.
Aanleiding Telers geven aan dat het niet zeker weten of een pathogeen virus wel/niet in het water zit, aanleiding kan zijn om tot lozing over te gaan. Op dit moment worden op teeltbedrijven routinematig watermonsters onderzocht door laboratoria. Hierdoor kan alleen een beperkt volume van de waterstroom worden onderzocht. Daarnaast is de omloopsnelheid enkele dagen. Dit is in verschillende situaties te lang zodat, om risico uit te sluiten, tot lozing wordt overgegaan.”

(Citaat: Schoenmakers, M. – KWR project in het nieuws – Innovatieproject Ontwikkeling virussensor van start – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2021)24 maart)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?