BTO rapport - BTO 2021.205(s)

Verkenning energietransitie risico's gesloten bodemenergiesystemen - BTO Verkennend Onderzoek

Rapporten

De energietransitie is in gang gezet en toepassing van duurzame technieken wordt aangewakkerd door het Klimaatakkoord. In de energietransitie speelt de ondergrond een belangrijke rol. In de gebouwde omgeving zijn bodemenergiesystemen, warmteopslag (HTO) en geothermie mogelijke oplossingen voor duurzame verwarming van huizen en gebouwen. De groei in het aantal systemen is al zichtbaar. Wat zijn de risico’s voor de drinkwaterwinning? Vindt er voldoende toezicht plaats? Het strekt te ver om al deze vragen in één trendalert te bespreken. In deze trendalert focussen we op één techniek (gesloten bodemenergiesystemen) en één specifiek risico (lekkage van koelvloeistoffen). Het risico op lekkage van een individueel systeem wordt door diverse beheersmaatregelen beperkt. Echter, vanwege de sterke groei in het aantal systemen, is zelfs bij een klein individueel risico, het geaccumuleerde risico voor de drinkwaterwinning relevant.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?