Rapport i.s.m. derden

Deltafact Kennisimpuls Waterkwaliteit - Vergrijzing van grondwater

Rapporten

“In deze Deltafact wordt ingegaan op ‘vergrijzing’ van grondwater, de voortschrijdende beïnvloeding van de chemische kwaliteit van grondwater. De betekenis van vergrijzing wordt beschreven en er wordt ingegaan op de oorzaken. Hierbij worden onder andere de typen bronnen beschreven die bijdragen aan vergrijzing. Ten slotte worden handelingsperspectieven gegeven om vergrijzing te mitigeren.”

(Citaat: Swartjes, F.A., Hoekstra, N., Verweij, W., Dijkstra, J.J., van Vliet, M.E., van Loon, A.H., Schipper, P. – Deltafact Kennisimpuls Waterkwaliteit – Vergrijzing van grondwater (2021))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?