Rapport i.s.m. derden

Deltafact Kennisimpuls - Opkomende stoffen in grondwater

Rapporten

“Deze Deltafact vat de huidige stand van de kennis samen over opkomende stoffen in relatie tot het Nederlandse grondwater. Daarnaast legt het de kennisleemten bloot over de vergrijzing van het grondwater op lange termijn als gevolg van de huidige, en mogelijk ook toekomstige, toepassingen van opkomende stoffen. Ten slotte komen een aantal handelingsperspectieven aan bod. Deze informatie biedt houvast bij besluiten in het waterkwaliteitsbeheer, zoals voor welke opkomende stoffen en op welke wijze maatregelen kunnen worden genomen om de emissies van deze opkomende stoffen naar het grondwater te voorkomen of te beperken. Voor opkomende stoffen zal preventie van emissies een zeer belangrijke maatregel zijn om het grondwater te beschermen.”

(Citaat: van den Meiracker, R., van Vliet, M., van Loon, A.H., van Driezum, I., Passier, H. – Deltafact Kennisimpuls – Opkomende stoffen in grondwater (Tussenversie, december 2020))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?