Rapport i.s.m. derden

Deltafact Mogelijke lange-termijn effecten van grootschalige geothermie op grondwaterkwaliteit

Rapporten

“Deze Deltafact vat de huidige stand van de kennis ten aanzien van risico’s met betrekking tot grondwaterkwaliteit samen en legt de kennisleemtes bloot over effecten die mogelijk kunnen bijdragen aan vergrijzing van grondwater. De feitelijke risico’s van geothermie voor de vergrijzing van grondwaterkwaliteit, zover deze op dit moment bekend zijn, lijken beheersbaar en/of worden er reeds beheersmaatregelen getroffen. Daarnaast geeft deze Deltafact zicht op handelingsperspectieven.”

(Citaat: Cirkel, D.G., Dijkstra, J., van Vliet, M. – Deltafact Mogelijke lange-termijn effecten van grootschalige geothermie op grondwaterkwaliteit – (2020))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?