BTO rapport - BTO 2021.007

Mechanismes en voorwaardes voor productieve interacties en kennisintegratie BTO. De uitvoeringsfase nader belicht

Rapporten

Uit evaluaties in het BTO blijkt dat de drinkwaterbedrijven de opbouw van kennis voor de middellange termijn waarderen en de opbrengsten relevant vinden voor hun bedrijf (Mooren, 2019). Eerdere evaluaties laten zien dat de toepassing van onderzoeksresultaten een belangrijk punt blijft en hier wordt in toenemende mate waarde aan gehecht (Mooren, 2019). Een voorwaarde voor goede toepassing is dat zowel de KWR onderzoeker als de waterprofessional gedurende de hele onderzoekcyclus betrokken zijn en samenwerken. Dat noemen we productieve interacties. Op basis van deze observering is in 2018 het co-makership onderzoek gestart naar voorwaarden voor kennisverspreiding en implementatie van BTO kennis binnen de drinkwaterbedrijven. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het gevoel van eigenaarschap van de drinkwaterprofessional de belangrijkste voorwaarde is voor verdere kennisverspreiding binnen het drinkwaterbedrijf (Mooren & Hessels, 2019). Een mogelijkheid om het eigenaarschap van de waterprofessional te vergroten is door het werken via het co-makership principe.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?