BTO rapport - BTO 2021.009

Stakeholderbetrokkenheid in integraal assetmanagement

Rapporten

In dit rapport wordt een gestructureerde methode voor stakeholderbetrokkenheid in assetmanagement gepresenteerd en besproken. Deze aanpak is erop gericht bij te dragen aan de ontwikkeling van integraal assetmanagement door drinkwaterbedrijven. Integraal assetmanagement binnen het BTO ambieert het ontwikkelen van integrale besluitvorming over assets, waarbij integraal meerdere oriëntaties kent. Integraal is in deze context gerelateerd aan de hele drinkwaterketen (‘van bron tot tap’), de gehele levensduur van assets, als de gehele organisatie, van strategie tot uitvoering in een maatschappelijke context (Koop et al., 2020). Stakeholderwensen en -belangen zijn belangrijk voor elk van deze aspecten van integraliteit. Dit onderzoek heeft als doelstelling het leveren van een concreet afwegingskader om bewust en systematisch een keuze te kunnen maken over stakeholderbetrokkenheid in verschillende fasen van een project. Door het ontwikkelen en toepassen van dit afwegingskader voor stakeholdermanagement illustreren wij hoe drinkwaterbedrijven dit zelf kunnen gebruiken om stakeholders systematisch en op zorgvuldige wijze te betrekken ter ondersteuning van de assetmanagement besluitvorming. Met de uitgebreide analyse van drie praktijk cases wordt een illustratie gegeven voor mogelijk snellere inventarisaties volgens een “checklist” die drinkwaterbedrijven zelf kunnen uitvoeren. Deze checklist heeft als doel de overwegingen rondom stakeholderbetrokkenheid in assetmanagement besluitvorming expliciet te maken. In overeenstemming met de definitie van het Institute of Asset Management (2019) worden stakeholders hierbij gedefinieerd als externe belanghebbenden. Ook in deze studie zal gefocust worden op de externe stakeholders en valt de afweging over het intern betrekken van specifieke medewerkers van een drinkwaterbedrijf buiten de scope.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?