KWR rapport - KWR 2020.101

Microcat®-BioPoP application for FOG deposit removal in sewer systems: a study on potential effects on wastewater and wastewater treatment

Rapporten

Discharges of fat oil and grease (FOG) can occur for instance by food waste disposal through the sewer system. In the sewage this FOG can agglomerate and deposit against the facilities. Excessive amounts of FOG deposits can cause blockages and system failure, but also cause unwated overflows (Post et al. 2016, U.S.EPA 2004). To solve this, corrective maintained is required, which is accompanied by high (social) costs. The source of FOG deposits in the sewage cannot be traced easily. Within the Netherlands, FOG dischargers can roughly be divided into three groups: the catering industry, companies and households. Due to cutbacks, inspection of grease traps from companies are often no longer a priority. As FOG discharge standards are expired, the urgency of grease traps inspection increased. Not only downstream catering establishment/companies FOG deposits are found, but also in the entire sewer system. The fraction of FOG from individual household or unlicensed catering establishment (so called- hobby bakers’) that is discharged in toe the sewer system is considerable and hard to trace.

Het lozen van vet, olie en smeer (fat, oil and grease (FOG)), bijvoorbeeld via etensresten, gebeurt onder meer via de riolering. In de riolering kan dit FOG samenklonteren en zich afzetten tegen de voorzieningen. Dit kan leiden tot verstoppingen waardoor mogelijk systemen, zoals pompgemalen, uit kunnen vallen. In de praktijk komt het steeds vaker voor dat FOG veroorzaker is van correctief onderhoud. Dit brengt hoge (maatschappelijke) kosten met zich mee. De veroorzakers van FOG in de riolering kunnen niet eenvoudig getraceerd worden. FOG lozers kunnen grofweg in drie groepen onderverdeeld worden: horeca, bedrijven en huishoudens. Door bezuinigingen zijn controles van vetafscheiders bij horeca en/of bedrijven vaak geen prioriteit meer. Omdat de lozingsnorm van FOG is vervallen, is juist controle van de vetafscheiders een must. Er wordt niet enkel benedenstrooms van horeca/bedrijven vaak FOG- blokkades aangetroffen maar in de gehele riolering. Het aandeel FOG van individuele huishoudens en vergunningsvrije kleine horeca (zgn ‘hobbybakkers’) dat geloosd wordt op de gemeentelijke riolering is aanzienlijk en is zeer moeilijk terug te herleiden.
Microcat®-BioPoP is een product dat op verscheidene locaties in Nederland wordt ingezet om vetblokkades te voorkomen in (riool)netwerksystemen van industrie en gemeenten. Dit leidt volgens de gebruikers tot lagere onderhoudskosten en minder overlast van FOG in het rioolstelsel. Ondanks dat dit product al veelvuldig wordt toegepast, zijn de eventuele gevolgen van deze toepassing op de bedrijfsvoering op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) echter nog niet onderzocht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?