Rapport i.s.m. derden - STOWA 2021-5

Programma Lumbricus. Integrale benadering van een klimaatrobuuste inrichting en beheer van stroomgebieden. Een overzicht

Rapporten

Naar een klimaatrobuuste inrichting van en een klimaatrobuust beheer van stroomgebieden.
Wat zijn de uitdagingen als het gaat om de beschikbaarheid van voldoende zoet water? Hoe geef ik vorm aan klimaatrobuust bodem- en waterbeheer? Hoe hangen maatregelen met elkaar samen en hoe kunnen ze elkaar versterken? Welke kennis is voorhanden? Verschillende onderzoeksprojecten in Nederland leveren een bijdrage aan het oplossen van de bodem- en waterproblematiek die speelt op de hoge zandgronden.
Dit naslagwerk beschrijft de hiervoor binnen kennisprogramma Lumbricus (2017-2021) ontwikkelde integrale denkwijze en de wijze waarop bestaande en nieuwe kennis hiervoor ingezet kunnen worden. Het document geeft toegang tot de vergaarde inzichten en kennis, via links naar onderliggende Deltafacts (https://www.stowa.nl/deltafacts) en daar weer aan ten grondslag liggende rapporten. Zo ontstaat een overzicht van alle ingrediƫnten voor ontwerp en uitvoering van een klimaatrobuust watersysteem in de praktijk.
De informatie uit het rapport is ook beschikbaar via een interactieve webversie (https://www.stowa.nl/lumbricus), met actuele links naar achtergrond documenten uit het programma Lumbricus.

(Bartholomeus, R.P. (redactie) – Programma Lumbricus. Integrale benadering van een klimaatrobuuste inrichting en beheer van stroomgebieden. Een overzicht – STOWA-rapportnummer 2021-05 – ISBN 978.90.5773.925.5 (2021))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?