Proefschrift KWR

Retrospective analysis of water management and water governance in Amsterdam

Rapporten

“Most of the world’s population lives in urban areas. Urbanization puts a lot of pressure on the city in terms of the environment, raw materials, infrastructure, and social and institutional changes. This pressure on urban areas creates challenges in the dynamics of cities, such as housing, drinking water, and wastewater. For a livable city, the water in the city has to be well managed. The water system is increasingly influenced by human and natural factors, which can cause changes in the water system. The capital of the Netherlands, Amsterdam is home to more than 800,000 people. Because of its geographic location, the city is closely linked to water. Due to developments in water safety, water quality, and robust water infrastructure, Amsterdam has developed into an attractive, economically healthy, and safe city that scores highly in the field of water management worldwide. In the future, Amsterdam has to continue its investment in the development and maintenance of the water system to meet its future challenges. For these future investments, it is important to research developments in the field of water management and governance and to gain knowledge from them. The following main research question was formulated from this: How did water management and governance evolve in the city of Amsterdam from the year 1672 to the present and what can be learned from this to enhance a city’s ability to address its water challenges?
The aim of the study is to understand: how water management and governance have historically developed in the city of Amsterdam, how this can be used to further improve water management, and how these experiences of Amsterdam and its partner cities, can help other cities to face their future developments and challenges. The research aims to narrow the information and knowledge gap by studying the past and its various transitions and developments. Therefore, the study conducts a retrospective analysis from 1672 to the present using the City Blueprint Approach (CBA), literature review, and interviews. The CBA outlines how water management and governance have developed over time and which challenges the city has faced. Another part of the research is to compare Amsterdam with its partner cities to find out what the similarities and differences are. This information is also integrated to advise “leapfrogging” trajectories to urban developers and other cities.”

“Het grootste deel van de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden. Urbanisatie zorgt voor een hoge druk op de stad betreffende milieu, grondstoffen, infrastructuur en sociale en institutionele veranderingen. Deze druk op stedelijke gebieden zorgt voor uitdagingen in de dynamiek van steden, zoals huisvesting, drinkwater en afvalwater. Het watersysteem wordt in toenemende mate beïnvloed door menselijke en natuurlijke factoren, die veranderingen in het watersysteem kunnen veroorzaken. De hoofdstad van Nederland, Amsterdam biedt onderdak aan meer dan 800.000 mensen. Door de geografische ligging is de stad nauw verbonden met water. Door ontwikkelingen in waterveiligheid, waterkwaliteit en robuuste waterinfrastructuur heeft Amsterdam zich ontplooid tot een aantrekkelijke, economisch gezonde en veilige stad die wereldwijd hoog scoort op het gebied van watermanagement. In de toekomst moet Amsterdam nieuwe investeringen doen om het watersysteem verder te ontwikkelen en te onderhouden om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Voor deze toekomstige investeringen, is het belangrijk om onderzoek te doen naar ontwikkelingen op het gebied van watermanagement en beheer en hieruit ervaring op te doen. Hieruit is de volgende hoofd- onderzoeksvraag opgesteld: Hoe is de ontwikkeling van watermanagement en governance in de stad Amsterdam van 1672 tot heden tot stand gekomen en wat kan hieruit geleerd worden om het vermogen van een stad te vergroten om haar de wateruitdagingen aan te gaan?
Het doel van het onderzoek is om te begrijpen hoe watermanagement en governance zich historisch hebben ontwikkeld in de stad Amsterdam, hoe dit kan worden gebruikt om het waterbeheer in Amsterdam verder te verbeteren, en hoe de bevindingen gedaan in Amsterdam en haar partnersteden, andere steden in de wereld kunnen helpen om hun toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen het hoofd te bieden. Het onderzoek beoogt de informatiekloof te verkleinen door het verleden en de verschillende overgangen en ontwikkelingen te bestuderen. Daarom wordt in het onderzoek een retrospectieve analyse uitgevoerd vanaf 1672 tot heden met behulp van de City Blueprint Approach (CBA), literatuuronderzoek en interviews. De CBA geeft weer hoe watermanagement en governance zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld en welke uitdagingen de stad heeft doorgemaakt. Een ander onderdeel van het onderzoek is om Amsterdam te vergelijken met haar partnersteden om te onderzoeken wat de overeenkomsten en de verschillen zijn. Deze verkregen informatie wordt geïntegreerd om ‘leapfrogging’ trajecten te adviseren aan stadsontwikkelaars en andere steden.”

(Citations: Peters, S. – Retrospective analysis of water management and water governance in Amsterdam – Master thesis (18 November 2020))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?