Vakblad artikel

Crisis expert team voor calamiteiten past structuur aan

Artikelen

“De structuur en de bereikbaarheid van het ‘Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md), een netwerk van acht kennisinstituten, is het afgelopen jaar aangepast. Het team is niet alleen meer via een centraal nummer te bereiken, maar ook via elk individueel instituut. Nieuw is ook dat de zogeheten watertelefoon van KWR Water, onderdeel van CET-md, kan worden gebeld voor andere vragen dan over drinkwater, zoals verontreiniging van oppervlakte- of grondwater.
Het expertteam kan door veiligheidsregio’s, drinkwaterbedrijven en (rijks)overheidsorganisaties worden geraadpleegd bij calamiteiten zoals een brand, lekkage of lozing, waarbij wordt gevreesd voor gevolgen voor het milieu of drinkwatervoorziening. De inzet is dat met de specialistische informatie van het team snel en adequaat gereageerd kan worden om de schade te beperken.”

(Citaat: Hofman-Caris, C.H.M., van Leerdam, J.A., Schoon, K. – Crisis expert team voor calamiteiten past structuur aan – H2O-Online (2021)3 februari)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?