BTO rapport - BTO 2020.123

Agentgebaseerde modellen voor de watervraag - een verkenning

Rapporten

Er bestaat voldoende toegang tot alle ingrediënten die nodig zijn om een agentgebaseerd model (ABM) te ontwikkelen dat de watervraag door de tijd heen kan simuleren. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek, bestaande uit een literatuurstudie en een praktijkcasus. Zo’n ABM is vervolgens inzetbaar voor het ontwerp van de drinkwaterinfrastructuur op basis van de verwachte drinkwatervraag, waarbij effecten van beleid, klimaatverandering en bijvoorbeeld meer thuiswerken in samenhang kunnen worden meegenomen. Voor het ontwerp van een toekomstbestendig leidingnet is zicht nodig op de ontwikkeling van de drinkwatervraag. Er is behoefte aan een methode om scenario’s voor de drinkwatervraag door te rekenen, rekening houdend met sociologische, economische, politieke, technologische, ecologische en demografische ontwikkelingen (SEPTED). Agentgebaseerde modellen (ABM) worden typisch voor dit soort vraagstukken ingezet en zouden hier wellicht ook uitkomst kunnen bieden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?