KWR rapport - KWR 2020.146

WINDOW fase 1 - C2 - Prestaties en thermische effecten van ondergrondse warmteopslagsystemen

Rapporten

Dit rapport is onderdeel van het WINDOW project en richt zich op hoe opslagcondities de prestaties en thermische effecten van ondergrondse warmteopslag (ook wel Hoge Temperatuur Opslag, HTO) beïnvloeden. De numerieke simulaties die zijn uitgevoerd voor de zes verkenningen van het WINDOW project zijn gezamenlijk geanalyseerd in dit rapport. Op basis van deze analyse is de variatie in terugwinefficiëntie van HTO en de temperatuurverspreiding vanuit de hete bron van een HTO systeem inzichtelijk gemaakt voor een variatie aan opslagcondities (opslag volume en opslagtemperatuur, geohydrologie en bronconfiguratie). In totaal zijn de uitkomsten van 26 simulaties met axisymmetrische (2D radiaal-symmetrische) modellen en van 6 simulaties met 3D-modellen geanalyseerd.
De terugwinefficiëntie van het systeem van de onderzochte varianten varieert tussen de 30 en 78% na 10 jaar gebruik van de HTO. De terugwinefficiëntie van het systeem wordt bepaald door met name de terugwinefficiëntie van de hete en warme bron(nen) en daarnaast het ontworpen temperatuurverschil (ΔTHTO) tussen deze twee type bronnen. Met name een verlaging van de opslagtemperatuur in de warme bron(nen) maakt de HTO minder gevoelig voor verliezen uit de bronnen en resulteert dus in een hogere terugwinefficiëntie van het systeem.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?