KWR rapport - KWR 2020.143

WINDOW fase 1 - A1 - Verkenning HTO Rotterdam Nesselande

Rapporten

“In het onderzoeksprogramma WINDOW zijn op zes locaties verkenningen uitgevoerd naar de haalbaarheid van ondergrondse warmteopslag (Hoge Temperatuur Opslag – HTO). De locatie Rotterdam Nesselande is één van de locaties waar een verkenning is uitgevoerd. Met deze verkenning is de potentie van seizoensopslag in het warmtenet van Eneco onderzocht. Daarnaast dient deze verkenning ook als vergelijking met de andere verkenningen binnen WINDOW vanuit de gedachte ‘learning-by-doing’.
In de verkenningen zijn meerdere systeemconcepten beschouwd. Er is ten minste één systeemconcept per verkenning volledig uitgewerkt, tot en met de businesscase en evaluatie van effecten en risico’s. Deze is weergegeven, als mogelijk alternatief hoe HTO op deze locatie kan worden ingepast. We merken daarbij op dat het uitgewerkte systeemconcept een schetsontwerp is: verdere optimalisatie valt buiten de scope van deze verkenningen.”

(Citaat: Kleinlugtenbelt, R., Zwamborn, M.H. – WINDOW fase 1 – A1 – Verkenning HTO Rotterdam Nesselande – KWR 2020.143 (2020))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?