KWR rapport - KWR 2020.148

WINDOW fase 1 - A1 Notitie vergelijking en selectie locaties voor ondergrondse warmteopslag

Rapporten

“Binnen het WINDOW consortium werken bedrijven, overheden en onderzoeksorganisaties samen aan de ontwikkeling van ondergrondse warmteopslag. Doel van het WINDOW programma is het wegnemen van technische, juridische en bedrijfs-economische belemmeringen en beter inzicht te krijgen in de effecten voor het verantwoord kunnen toepassen van ondergrondse warmteopslag. Dit doen we zodat ondergrondse warmteopslag na 2025 als bewezen techniek kan worden toegepast en warmte van duurzame warmtebronnen zoals geothermie en restwarmte optimaal kan worden ingezet en kan bijdragen aan kostenreductie van collectieve warmtesystemen op systeemniveau.
Project A: learning-by-doing – Binnen het WINDOW project wordt in project A stapsgewijs toegewerkt naar een aantal demonstratieprojecten voor ondergrondse warmteopslag. Project A is bedoeld als integratieproject: ‘learning-by-doing’. De activiteiten in project A zijn in samenwerking met alle consortiumpartners, met bijdragen vanuit de andere werkpakketten van WINDOW.
Werkpakket A1: quickscans en verkenningen – In WINDOW fase 1 is werkpakket A1 uitgevoerd. In dit werkpakket zijn eerst 21 quickscans uitgevoerd, waaruit kansrijke locaties zijn geselecteerd. Voor zeven locaties zijn vervolgens verkenningen uitgewerkt. Aan het einde van fase 1 zijn op basis van de vergelijking van de verkenningen de drie meest kansrijke HTO-locaties geselecteerd. Deze locaties gaat het WINDOW consortium in fase 2 verder uitwerken, als voorbereiding op demonstratieprojecten in fase 3.”

(Citaat: Zwamborn, M.H., Kleinlugtenbelt, R. – WINDOW fase 1 – A1 Notitie vergelijking en selectie locaties voor ondergrondse warmteopslag – KWR 2020.148 (2020))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?