KWR rapport - KWR 2020.140

WINDOW fase 1 - A1 - Verkenning HTO Heerhugowaard

Rapporten

“In het onderzoeksprogramma WINDOW zijn op zes locaties verkenningen uitgevoerd naar de haalbaarheid van ondergrondse warmteopslag (Hoge Temperatuur Opslag – HTO). De locatie Heerhugowaard is één van de locaties waar een verkenning is uitgevoerd. Met deze verkenning is de potentie van seizoensopslag in het warmtenet van HVC onderzocht. Daarnaast dient deze verkenning ook als vergelijking met de andere verkenningen binnen WINDOW vanuit de gedachte ‘learning-by-doing’.
In de verkenningen zijn meerdere systeemconcepten beschouwd. Er is één systeemconcept per verkenning helemaal volledig uitgewerkt, tot en met de businesscase en evaluatie van effecten en risico’s. Deze variant staat hieronder weergegeven, als alternatief hoe HTO op deze locatie kan worden ingepast. We merken daarbij op dat het uitgewerkte systeemconcept een voorontwerp is: verdere optimalisatie en afweging van alternatieven valt buiten de scope van deze verkenningen.”

(Citaat: Kleinlugtenbelt, R., Zwamborn, M.H. – WINDOW fase 1 – A1 – Verkenning HTO Heerhugowaard – KWR 2020.140 (OPENBAAR))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?