KWR rapport - PCD 1-1 2020 (november 2020)

Hygiënecode Drinkwater Deel 1: Algemeen

Rapporten

Dit is de tweede editie van deze praktijkcode. De eerste editie [42] vormde daarvoor het uitgangspunt. Door de begeleidende projectgroep (zie onder) is de volledige tekst van de eerste editie doorgenomen en kritisch tegen het licht gehouden met als opbrengst dat waar nodig ‘de puntjes op de i zijn gezet’. De volgende belangrijkste wijzigingen worden genoemd.
In de vorige editie van deze praktijkcode was in verband met de microbiologische waterkwaliteit onder meer de parameter ‘intestinale enterococcen’ opgenomen. In tabel I ‘Microbiologische parameters’ van Bijlage A van het Drinkwaterbesluit [2] gaat het om de parameter ‘Enterococcen’, zonder bijvoegingen en/of opmerkingen. Dat is (dus) ook het geval voor de Drinkwaterregeling [35] Intestinale enterococcen werden uitsluitend genoemd in de vorige editie van de inspectierichtlijn voor normoverschrijdingen [43]: ‘Het aantreffen van Enterococcen in het eerste monster moet direct worden gemeld. Bij intestinale Enterococcen moeten tevens direct corrigerende acties worden genomen en een kookadvies worden gegeven, tenzij in overleg met ILT is bepaald dat dit niet noodzakelijk is. Dezelfde dag moet een herhalingsmonster worden genomen. Het herhalingsmonster wordt tevens onderzocht op de aanwezigheid van E. coli. De resultaten van de analyse van het herhalingsmonster moeten direct worden gemeld.’ Het onderscheid tussen enterococcen en intestinale enterococcen is verwoord in bijlage II van deze praktijkcode. In de huidige editie van de inspectierichtlijn voor normoverschrijdingen [58] wordt dit onderscheid niet meer gemaakt. In deze editie is aangesloten bij de Nederlandse publiekrechtelijke regelgeving en gaat het uitsluitend om ‘enterococcen’.
In België dienen enterococcen te worden bepaald conform de methode volgens de mondiale norm ISO 7899-2 ‘Water quality – Detection and enumeration of intestinal enterococci – Part 2: Membrane filtration method’. Deze norm is in Nederland gepubliceerd onder de titel ‘Water – Detectie en telling van enterococcen – Deel 2: Membraanfiltratiemethode’ (zie hier, ‘intestinale’ is in Nederland dus niet overgenomen).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?