KWR rapport - PCD 3 2020 (oktober 2020)

Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen. Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000).

Rapporten

Het voorliggende document is de vierde editie van een praktijkcode. De eerste editie van 11 december 2003 [43] is opgesteld door Tebodin in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van Vewin en ook uitgegeven door die organisatie. In opdracht van het Platform Bedrijfsvoering is het document in 2010 met toestemming van Vewin geactualiseerd en uitgegeven (tweede editie dus) door KWR Watercycle Research Institute (nu: ‘KWR Water Research Institute’) en kwam uit in de vorm van een KWR-rapport [102]. De derde editie [142] verscheen in 2017 in de vorm van een praktijkcode.
Dit document is de praktijkcode voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van openbare drinkwaterleidingnetten2 in Nederland. De praktijkcode geeft voor de Nederlandse omstandigheden nadere invulling aan de eisen van de Europese norm NEN-EN 805 voor leidingnetten. Door middel van een brief van 21 januari 2004 van Vewin3 is de definitieve versie van de eerste editie van het document aangeboden aan de directies van de drinkwaterbedrijven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?