KWR rapport - PCD-16 2020 (december 2020)

Luchtfiltratie ten behoeve van de drinkwatervoorziening

Rapporten

Deze praktijkcode heeft betrekking op ‘proceslucht’, ‘spoellucht’ en ‘beademingslucht’. Deze verschillende soorten lucht komen op enige wijze en meer of minder intensief in contact komt met drinkwater of het daarvoor bestemde water. ‘Werklucht’ voor het aansturen van pneumatisch gestuurde installatie-onderdelen zoals afsluiters en voor gebruik in werkplaatsen wordt niet gefiltreerd en blijft dus buiten beschouwing. Hierbij wordt er op gewezen dat bij drinkwaterbedrijf PWN als hygiënemaatregel pneumatisch aangedreven machines niet mogen worden toegepast op locaties in de zuivering waar contact met (drink)water mogelijk is, omdat bewegende delen moeten worden gesmeerd waarbij smeerolie vrijkomt of kan vrijkomen.
Bij de filtratie van lucht gaat het om de verwijdering van deeltjes van allerlei aard zoals (stof)deeltjes en organismen. Er is voor gekozen die complete groep in deze praktijkcode aan te duiden als ‘elementen’.
Dit document is de eerste editie van een praktijkcode over de filtratie van lucht ten behoeve van de drinkwatervoorziening.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?