KWR rapport - PCD-15 2020 (december 2020)

Afsluiterbeheer

Rapporten

De PCD 15 Afsluiterbeheer is opgesteld met als doel het verzamelen van kennis en best practices over het beheer van afsluiters. De PCD 15 is opgesteld als kennisbasis voor afsluiterbeheer op het tactische en operationele niveau binnen drinkwaterbedrijven. De doelgroep bestaat uit assetmanagers, technische specialisten en dataspecialisten enerzijds en leidinggevenden van monteurs anderzijds. Voor het opstellen van deze PCD is gebruik gemaakt van ervaringen uit het BTO project Beheer van afsluiter dat binnen het thema Assetmanagement is uitgevoerd [1].
Uit gegevens van enkele drinkwaterbedrijven blijkt dat het leidingnet 3,5 – 6,5 afsluiters per km leiding bedraagt2. Als dit aantal wordt aangehouden voor Nederland, dan is het totaal aantal afsluiters in het Nederlandse leidingnet geschat op ca. 650.000. Bij een gemiddelde vervangingswaarde van € 1000 per afsluiter, is de totale vervangingswaarde van alle afsluiters in Nederland geschat op ca. 650 M€. Naast de vervangingswaarde die de assetgroep afsluiters vertegenwoordigt, spelen afsluiters een belangrijke rol bij het beheer van het leidingnet en zijn ze onmisbaar voor het uitvoeren van werkzaamheden, garanderen van de leveringsprestatie en het reduceren van risico’s.
Dit is de eerste editie van deze praktijkcode.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?