Vakblad artikel

Interview R.H.S. Beuken - Aanleg warmtenetten, opwarming van drinkwater

Artikelen

“In het Klimaatakkoord staan de maatregelen die zullen worden genomen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. De Klimaatwet – die is verbonden met de energietransitie – bevat harde eisen over de verduurzamingsopdracht tot 2050. Daardoor zullen er onder andere snel flink veel warmteleidingen aangelegd moeten worden. Wat zijn de gevolgen hiervan voor drinkwaterleidingen? Ralph Beuken, onderzoeker Waterinfrastructuur bij KWR, geeft antwoord. ‘Op straatniveau kan de impact van warmtenetten groot zijn.’”

(Citaat: Interview R.H.S. Beuken – Aanleg warmtenetten, opwarming van drinkwater – Waterspiegel (2020)5, p.16-19)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?