Publieksmedia

KWR project in het nieuws - Pilot optimalisatie filtratie van start. Mest en gewasbeschermingsmiddelen uit drainwater halen

Artikelen

“Met het drainwater van drie verschillende teelten stellen onderzoekers het effect vast van de filters op de UV-transmissie, de deeltjesgrootteverdeling, de redoxwaarde en het chemisch zuurstofverbruik. De laatste fase van het project beslaat een demonstratie in de praktijk. Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, TKI Watertechnologie en STOWA (Stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw) zijn de financiers.”

(Citaat: van Ruijven, J. – KWR project in het nieuws – Pilot optimalisatie filtratie van start. Mest en gewasbeschermingsmiddelen uit drainwater halen – www.onderglas.nl (2020)29 oktober)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?