Publieksmedia

Literatuurstudie KWR: uitdagingen bij analyseren virussen

Artikelen

“In de afgelopen jaren heeft onderzoek op het gebied van microbiologie de enorme diversiteit en complexiteit van microbiële gemeenschappen in verschillende ecosystemen aangetoond.
De huidige methoden voor monitoring van de microbiële waterkwaliteit, voornamelijk gebaseerd op fecale indicatorbacteriën, geven soms onvoldoende informatie over gezondheidseffecten van virussen voor planten, dieren en mensen. Wetenschappers staan nu voor veel technologische en methodologische uitdagingen bij het analyseren van deze virussen.”

(Citaat: Suleiman, A., Verschoor, A.M. – Literatuurstudie KWR: uitdagingen bij analyseren virussen – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2020)21 september)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?