Publieksmedia

KWR project in het nieuws - Verschillende niveaus van filtratie vergeleken

Artikelen

“Op het Innovatie en Demo Centrum Water in Bleiswijk worden momenteel drie verschillende filterstraten vergeleken. Doel is om te achterhalen of het zin heeft om fijner te filteren dan in de praktijk gebruikelijk is en zodoende te komen tot een emissieloos teeltsysteem.
In het watersysteem zitten altijd zwevende deeltjes, bijvoorbeeld uit het substraat of door algengroei. Die kunnen voor problemen zorgen, bijvoorbeeld verlaging van de capaciteit van ontsmetters, niet goed functionerende ontsmetting, verstopping van druppelaars of sproeiers, groei van bacteriën en schimmels. In het project ‘Invloed van filtratie’ werken onderzoekers en bedrijfsleven samen om meer zicht te krijgen op de vraag hoe ver je moet gaan met het wegvangen van die deeltjes.
Eerst hebben de onderzoekers op zeventien tuinbouwbedrijven de situatie in de praktijk doorgelicht. Het bleek dat er grote verschillen bestaan tussen de bedrijven als het gaat om verdeling van de grootte van de zwevende deeltjes, UV-transmissie, redoxwaarde en chemisch zuurstofgebruik. “Deze praktijkmetingen lopen nu op zijn einde. We zijn bezig met de analyse van de gegevens. De telers krijgen eerst hun eigen data. Vervolgens proberen we conclusies te trekken over de benodigde filtratie voor verschillende typen teeltsystemen, substraten en ontsmettingsinstallaties”, vertelt projectleider Jim van Ruijven van Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw.”

(Citaat: Kierkels, T. – KWR project in het nieuws – Verschillende niveaus van filtratie vergeleken – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2020)11 december)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?