Vakblad artikel

Optimale ondergrondse inpassing van open bodemenergiesystemen

Artikelen

“De ondergrondse potentie van bodemenergie wordt nog niet volledig benut en vooral in binnenstedelijke gebieden is nog ondergrondse ruimte beschikbaar. Te dicht op elkaar geplaatste (open) bodemenergiesysteembronnen kunnen elkaar echter negatief be├»nvloeden. Er is onderzocht wat de invloed is van het dichter bij elkaar plaatsen van bodemenergiesysteembronnen op het energierendement van de bodemenergiesystemen. Hieruit blijkt dan er CO2 kan worden bespaard, zonder het energierendement van individuele systemen te verslechteren.”

(Citaat: Bloemendal, J.M., Kleinlugtenbelt, R., Valstar, J., van Asten, M., Mars, J.F. – Optimale ondergrondse inpassing van open bodemenergiesystemen – H2O-Online (2020)22 december)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?