Rapport i.s.m. derden - STOWA 2020-039

Modellering van de effecten van klimaat en waterbeheer op de bodem-pH met de Waterwijzer Natuur

Rapporten

“Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding op deze functies? Het zijn vragen waar waterbeheerders iedere dag mee bezig zijn. De Waterwijzer Natuur (WWN) helpt bij het beantwoorden van deze vragen voor (land)natuur. Dit rapport beschrijft de verbeteringen die in de WWN zijn doorgevoerd om meer inzicht te krijgen in de effecten van veranderingen in de pH van aangevoerd grondwater op het voorkomen van de terrestrische natuur. Het gaat met name op ecosystemen die in hoge mate afhankelijk zijn van de aanvoer van basenrijk grondwater, zoals bronbossen, blauwgraslanden en trilvenen.”

(Citaat: Witte, J.P.M., Nijp, J.J., Bartholomeus, R.P., et al. – STOWA Modellering van de effecten van klimaat en waterbeheer op de bodem-pH met de Waterwijzer Natuur – STOWA 2020-39 (2020))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?