Publieksmedia

Zandinstuiving verzacht effecten stikstof in duingraslanden

Artikelen

“De komende jaren worden in Natura 2000-gebieden veel maatregelen genomen om de negatieve effecten van teveel stikstof op de natuur te verzachten. In duingraslanden is het effect onderzocht van instuiving van zand. Hieruit blijkt dat instuiving werkt voor herstel van de vegetatie. Er is echter geen positief effect op de stikstofhuishouding in deze gebieden.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Geelen, L. – Zandinstuiving verzacht effecten stikstof in duingraslanden – www.naturetoday.com (2020)1 december)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?