BTO rapport - BTO 2020.058

Inventarisatie behoeftes naar een databank voor, en kennisdeling van stofinformatie

Rapporten

Het delen en uitwisselen van doelstofgegevens, suspectlijsten en gehanteerde referentiestandaarden is een eerste stap in het structureel en centraal opslaan en ontsluiten van stofgegevens uit diverse screenings en doelstofanalyses. Daardoor kunnen onderlinge afstemming tussen drinkwaterlaboratoria en prioritering van stoffen efficiënter en doeltreffender worden gefaciliteerd. Dit blijkt uit een inventarisatie die heeft geleid tot het kaderen van een gebruiksscenario van een databank. In opdracht van de Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben de drinkwaterlaboratoria AquaLab-Zuid, HWL, het Vitens-laboratorium en WLN als voornaamste taak om de waterkwaliteit op diverse chemische en biologische parameters te screenen. Resultaten hiervan worden met name opgeslagen in eigen, hiervoor gecreëerde in house en leverancier-specifieke bestanden. Een dergelijke werkwijze staat efficiënte screening en identificatie in de weg, omdat bijvoorbeeld het ene laboratorium een stof wel identificeert en het andere niet, zonder dat ze hierover van elkaar op de hoogte zijn. De vraag of deze gegevens niet ten minste bij alle Nederlandse drinkwaterlaboratoria beschikbaar zouden moeten zijn, is in deze studie onderzocht. Daarnaast is de behoefte uitgesproken om stappen te zetten in het gebruik van (bestaande) databanken die toegankelijk en doorzoekbaar zijn en de eventuele ontwikkeling van een stoffendatabank indien bestaande oplossingen niet in de informatiebehoefte voorzien.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?