KWR rapport - KWR 2020.116

DRAINSTORE: Opstarten infiltratie 2020

Rapporten

In oktober zal het ondergronds waterbergingssysteem bij Meulwaeter in Kruiningen gereed zijn voor infiltratie van zoet drainwater naar de diepere ondergrond. In de voorliggende memo beschrijven we hoe de opstart van het systeem plaats moet vinden (1) om te leren hoe het waterbergingssysteem in de praktijk werkt, (2) om te zien hoe de ondergrond en het grondwater hierop reageren en (3) om te voorkomen dat er nu onomkeerbare nadelige effecten gaan optreden.
Daartoe is een inwerkingtredingsprogramma met uitgebreide monitoring opgezet, waarin stapsgewijs wordt gewerkt en continu op basis van de gemeten effecten de volgende stappen worden gezet. Een nauwe samenwerking van alle betrokken partijen is daarbij cruciaal, alsmede een goede uitwisseling van de ervaringen in het veld en bij de uitwerking van de metingen. Regie is in handen van Teun van Dooren van KWR.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?