BTO rapport - BTO 2020.067

Onderzoeksvisie opportunistische ziekteverwekkers in drinkwater

Rapporten

Een onderzoeksvisie naar opportunistische ziekteverwekkers in drinkwater, gedragen door alle BTO-bedrijven. Dat is het resultaat van een reeks vergaderingen en discussies die met deze bedrijven zijn gevoerd over doelstellingen waaraan dit onderzoek moet voldoen en welke onderzoeksvragen hierbij horen. Op basis van de onderzoeksresultaten die de afgelopen tien jaar binnen het BTO zijn verzameld over de aanwezigheid van opportunistische ziekteverwekkers in drinkwatersystemen, hebben de drinkwaterbedrijven aangegeven dat aanvullend onderzoek naar dit onderwerp wenselijk is. De onderzoeksvisie die in dit project dankzij gezamenlijke inspanningen tot stand is gekomen, dient als basis om toekomstig onderzoek in te vullen. Het is zelfs al gebruikt om een BTO-projectvoorstel in te dienen voor 2021/2022 waarin de hoogst geprioriteerde onderzoeksvragen zijn uitgewerkt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?