KWR rapport - PCD-11 2020 (december 2020)

Berekening CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven

Rapporten

In deze Praktijkcode wordt een methodiek gepresenteerd voor de berekening van de CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven. Met deze Praktijkcode wil de drinkwatersector de berekening formaliseren wat moet leiden tot meer uniformiteit en consistentie in de berekeningswijze.
Drinkwaterbedrijven hebben op dit moment een duidelijk omschreven nutstaak: het produceren en leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Het besef groeit bij drinkwaterbedrijven dat deze kosten voor een deel bestaan uit het gebruik van fossiele brandstoffen bij de productie en transport van drinkwater zelf, maar voor een groter deel worden bepaald door het energieverbruik binnen huishoudens voor de verwarming van drinkwater en door de energie die nodig is voor het zuiveren van het gebruikte drinkwater. In samenwerking met gemeenten en waterschappen zijn drinkwaterbedrijven in staat om het energieverbruik in de waterketen te verduurzamen. De meeste drinkwaterbedrijven hebben dan ook de ambitie om deze rol in het verlengde van de nutstaak op te pakken. In eerste instantie richten die ambities zich vooral op het drinkwaterdeel van de waterketen, maar in een aantal gevallen gaat dat verder en worden bijvoorbeeld ook huishoudens in de ambitie betrokken.

Dit is de tweede editie van deze praktijkcode. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:
– Actualisatie van de tekst
– Uitbreiding en aanpassing begrippenlijst
– Toevoeging add-on’s “LCA benadering voor elektriciteitsproductie”
– Actualisatie emissiefactoren in Excel rekensheet

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?