Vakblad artikel

Actualisatie praktijkcodes drinkwater

Artikelen

“Waterbedrijven gebruiken praktijkcodes als handvatten voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. Het Platform Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat deze documenten structureel worden geactualiseerd. Begin oktober 2020 is een aantal nieuwe praktijkcodes vastgesteld, die beschikbaar zukken komen: ‘Richtlijn voor systemen voor de opslag van drinkwater; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 1508:1998)’ (PCD 4:2020)”

(Citaat: Meerkerk, M.A. – Actualisatie praktijkcodes drinkwater – H2O 53(2020)dec., p.37)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?