KWR rapport - KWR 2020.156

Transitie open bodemenergiesysteem Koppert-Cress naar verhoogde opslagtemperatuur. Evaluatie van energiebesparingen en grondwatereffecten

Rapporten

Open bodemenergie (OBES) is een techniek waarbij grondwater en de ondergrond worden gebruikt voor de tijdelijke opslag van warmte- en/ of koude overschotten. Omdat ongeveer 25% van alle energieverbruik in Nederland nodig is voor het verwarmen en koelen van gebouwen kan OBES een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Volgens de reguliere beleidskaders mag grondwater alleen geïnjecteerd worden bij een temperatuur van maximaal 25°C. Warmteopslag bij hogere temperaturen is vanwege beperkte kennis over de effecten op de omgeving alleen toegestaan als pilot project. Echter, op veel plekken zoals tuinbouwbedrijf Koppert- Cress is in de zomer veel warmer water beschikbaar. Er kan dan in potentie veel meer energiewinst worden behaald door het water ook met deze hogere temperatuur te injecteren. De Provincie Zuid-Holland heeft Koppert- Cress via een “green deal” toestemming gegeven om water met een temperatuur tot maximaal 45 °C te infiltreren in haar bestaande OBES. De bij dit onderzoek betrokken partijen, Koppert-Cress, Vyverberg, Bart van Meurs, Provincie Zuid-Holland, Brabant Water en KWR hebben deze proef afgelopen jaren gezamenlijk gemonitord. Het doel van deze monitoring was om antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Hoe kan een OBES het beste worden aangestuurd als de injectietemperatuur van de warme bron wordt verhoogd tot boven de 25 °C?
2. Wat is het effect van de hogere temperaturen op het thermisch rendement van de installatie?
3. Wat zijn de operationele risico’s van verhoogde temperaturen, en hoe kun je deze het beste monitoren? 4. Wat zijn de milieurisico’s voor de omgeving, en hoe kun je deze het beste voorspellen en monitoren?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?