Vakblad artikel

Opwarming van drinkwater in de woninginstallatie

Artikelen

“De kwaliteit van het drinkwater dat uit de kraan komt is mede afhankelijk van de drinkwaterinstallatie in de woning (hierna ‘woninginstallatie’). Door ongewenste opwarming kan bacteriegroei gestimuleerd worden. Daarnaast leidt opwarming tot een hogere uitloging van metalen leidingen. Opwarming van drinkwater is deels een onvermijdbaar proces, bijvoorbeeld doordat een woning in de winter warmer is dan de omgeving. Wan- neer er sprake is van warmtebronnen in de nabijheid van drinkwaterleidingen kan het drinkwater opwarmen tot boven de wettelijke eis van 25°C, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een meterkast die niet aan de eisen van de NEN2768 voldoet.”

(Citaat: Moerman, A., Blokker, E.J.M., Oesterholt, F.I.H.M., Mol, S.T. – Opwarming van drinkwater in de woninginstallatie – TVVL Magazine (2020)6, p.18-22)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?