Rapport i.s.m. derden

Herijking Grondwaterbeschermingsbeleid

Rapporten

“In 2017 is door Vewin en IPO een verkenning opgestart om na te gaan op welke wijze de bescherming van de drinkwatervoorziening in Nederland toekomstbestendig kan worden geborgd. Naast de aanwijzing van Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) en ontwikkeling van adaptieve strategieën, maakt ook de herijking van het beschermingsbeleid onderdeel uit van de verkenning.
Dit digitale rapport beschrijft een aantal voorstellen voor de herijking van het beschermingsbeleid. Het betreft voorstellen die beoordeeld zijn als werkbaar, waar draagvlak voor is of kan ontstaan en die bijdragen aan de uniformering en uitlegbaarheid van het provinciaal beleid. Achtereenvolgens komen aan de orde: het bepalen van beschermingszones en de kwetsbaarheid van een winning, bescherming in de diepte, realiseren van harmoniërende functies, aandacht voor infiltrerend oppervlaktewater, generiek beleid voor opkomende stoffen, vergunningverlening, toezicht en handhaving en bescherming ASV’s.”

(Citaat: Leeuwis-Tolboom, J., Krikken, A., de Vries, A., van Loon, A.H. – Herijking Grondwaterbeschermingsbeleid – Royal HaskoningDHV, VEWIN, IPO, KWR – iReport (2020))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?